Logo Vitaceae Transactions - Version anglaise

Wettelijke en reglementaire informatie.

U bent momenteel verbonden met de website van Vitaceae Transactions op de pagina Wettelijke en reglementaire informatie.

Door deze site te bezoeken, gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Wetten inzake gegevensbescherming.

Uw privacy is een constante zorg op deze server. Onder geen enkele omstandigheid, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, zullen wij informatie over u doorgeven aan derden. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden (bekend als de wet “Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden”), is deze site aangemeld bij de CNIL. Uitoefening van het recht op toegang: overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u contact opnemen met : Vitaceae Transactions 8 rue Jules Méline 51430 BEZANNES Contactformulier, bijgevoegd. Voor meer informatie over de Franse wet op de gegevensbescherming kunt u terecht op de website van de CNIL.

Cookies.

Cookies worden gebruikt om het surfen op de site te vergemakkelijken en om de procedures voor registratie en publieksmeting te stroomlijnen. Cookies zijn tekstbestanden die door een webpaginaserver op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Uw computer is waarschijnlijk ingesteld om cookies te accepteren. U kunt deze instelling echter wijzigen om ze te weigeren en we raden u aan dit te doen als u bezorgd bent over het gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te zoeken, te lezen of te downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde “bezoekersinformatie” over u, zoals de naam van het domein en de hostcomputer vanwaar u toegang hebt tot internet, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht en de URL’s vanwaar u naar onze site bent doorgelinkt. We gebruiken deze informatie om het verkeer op onze site te analyseren en te meten en om ons te helpen onze site nuttiger te maken. We vernietigen deze informatie na een bepaalde periode. Als u niet wilt dat wij dit soort informatie verzamelen, bezoek onze site dan niet.”

Copyright.

Alle informatie op deze site is eigendom van Vitaceae Transactions. Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaceae Transactions. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan inhouden.

Informatie uitgever.

Vitaceae Transactions
8 rue Jules Méline
51430 BEZANNES
SAS met een kapitaal van 30.000 euro
ingeschreven bij het RCS van REIMS onder nr. 823 282 637
Directeur van publicatie: Vitaceae Transactions,
Contact: toegangsformulier

Gastheer.

OVH
2 rue Kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1

Informatie over aansprakelijkheid.

Alle informatie die toegankelijk is via deze site wordt verstrekt zoals ze is. Vitaceae Transactions geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze informatie, met inbegrip van de pagina Wettelijke en reglementaire informatie. Vitaceae Transactions is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie. Vitaceae Transactions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met name door deze site, inclusief de pagina met Wettelijke en Regelgevende Informatie, bij te werken. Vitaceae Transactions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit informatie op deze site. De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Bemiddeling in consumentengeschillen.

In overeenstemming met de artikelen L611-1 en volgende en R612-1 en volgende van de Franse consumentenwet, kan elk contractueel geschil met betrekking tot de uitvoering van een verkoopcontract en/of de levering van diensten dat niet kan worden opgelost door middel van een klacht die eerder is ingediend bij onze klantenservice, gratis worden doorverwezen naar bemiddeling. Zij moeten contact opnemen met de Association Nationale des Médiateurs (ANM), hetzij per post door te schrijven naar 2 rue de Colmar 94300 VINCENNES of per e-mail door het online verwijzingsformulier in te vullen op het volgende adres www.anm-conso.com.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die u op dit formulier invult, worden opgeslagen in een computerbestand van Vitaceae Transactions, dat wordt beheerd door de heer PETIT Philippe – 8 rue Jules Méline – 51430 BEZANNES – Tel : 06.15.04.68.23 – phpetit@vitaceae-transactions.fr

Wij zullen uw gegevens enkel verwerken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het contract tussen ons, d.w.z. voor de facturatie van transacties voor druiven, klare wijnen, flessen en aanverwante diensten en voor de opvolging van uw contract.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor ten minste de duur van de contractuele periode tussen ons, totdat uw individuele reservering volledig is betaald.

Gedurende deze periode nemen we alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, om beschadiging, verwijdering of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot onze administratieve medewerkers, werknemers en agenten en tot de derde partij bij het contract met ons.

Deze laatste is ook onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en mag uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze contractuele bepalingen en de toepasselijke wetgeving.

Afgezien van de hierboven vermelde gevallen verbinden wij ons ertoe uw gegevens niet te verkopen, te verhuren, over te dragen of derden toegang te geven tot uw gegevens zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij hiertoe verplicht zijn om een legitieme reden (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van het recht op verdediging, enz.)

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en met de Europese verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018), hebt u het recht op toegang, rectificatie, portabiliteit en verwijdering van uw gegevens of om de verwerking ervan te beperken.

U kunt ook, op legitieme gronden, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt, mits voorlegging van een geldig identiteitsbewijs, uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail op phpetit@vitaceae-transactions.fr of per post op het adres Vitaceae Transactions, 8 rue Jules Méline – 51430 BEZANNES.

Voor verdere informatie of klachten kunt u contact opnemen met de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr).